top of page

הארגון הישראלי לקרבות במה ומסך  

 

  

תלמידים שעברו את רמת המתקדמים או  שקיבלו הזמנה רשמית מהארגון יוכלו להגיש בקשה להיות :

 

1. עוזר מורה 

2. מורה מוסמך

3. מורה ראשי

4. בוחן מטעם הארגון 

 

* ההסמכה תינתן מטעם הארגון הישראלי לקרבות במה ומסך בלבד.

 

 

ההכשרות בנשקי קרבות במה בנויות ברמות* ויקנו לתלמיד טכניקות בטוחות והבנה מעמיקה בביצוע אלימות בתיאטרון ובקולנוע. 

קורסים מסויימים יאפשרו לתלמידים לקבל תעודה כפולה** גם מטעם הארגון הבריטי -BASSC המוכרת באנגליה וע״י הארגון האירי לקרבות במה IDCA. 

 

נשקי הארגון

 

Single Rapier- חרב מוסקטרים

Unarmed- קרב מגע לבמה

Broadsword- חרב אבירים

Rapier and Dagger- חרב ופגיון

Knife- סכין

Sword and Shield- חרב ומגן

Found Weapons- לחימה עם אביזרי במה

Smallsword- חרב מתקופת המאה ה-17

Quarterstaff- מקל עץ

 

רמות

 

מתחיל- חרב ופגיון ו"קרב מגע" לבמה

בינוני- תלמיד שעבר בחינות בשלושה נשקים מינימום.

מתקדם -  תלמיד שקיבל ציון ״מצטיין״ בלפחות 5 נשקים והשתתפות בקורסים המיוחדים לרמת מתקדמים: 

Advanced Unarmed- ״קרב מגע״ מתקדם 

Rapier and its companion weapons- חרב ושלל נשקים מתלווים

Fight Performance Intensive for Advanced Students- קורס משחק לשחקן-לוחם מתקדם

Fighting for Camera - קורס לחימה מול המצלמה

 

 

 * הארגון שומר את הזכות לביצוע שינויים ברמות ההכשרה. 

** תלוי במספר שעות הלימוד של הקורס, תלוי באיזה מורה מלמד וכרוך בתשלום נוסף לבוחן מטעם ה-BASSC / IADC .

bottom of page